Yazılar

,

Et ve Süt Keçisi Üretiminin Ön Fizibilitesi

Bu içerik Nazan Koluman tarafından oluşturuldu.

goat-1648334_1920

Ülkemizde keçi eti üretimine başlamak için, öncelikle pazar koşulları, maliyet hesabı ve tüketici davranışları dikkatle incelenmelidir. Ülkemizde işçilik ve yem girdileri hayvancılık sektörünün en önemli iki sorunundan birisidir. Bu iki kalem işletme girdi analizinde en üst sırlarda yer almaktadır. Buna ek olarak keçi eti konusundaki ön yargı pazarlama konusunda en büyük handikaptır. Keçi eti üretimine yönelik bir işletmecilik tercihen entansif mera koşulları ile birlikte değerlendirilmedir. Keçi tür özelliği olarak, en elverişsiz meraları bile değerlendirebildiği için bu tip meralarda dahi ekonomik ölçekte yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Devamını Oku

,

Keçi Eti Üretirken Hangi Irk Seçilmelidir?

Bu içerik Nazan Koluman tarafından oluşturuldu.

Dünya genelinde keçicilik sektörü, daha çok süt, ya da hayvansal lif yani moher, kaşmir üretimi yönünde gelişmiştir. Bu verim yönleri ekonomik ölçekte değerlendirilebildiği ve pazarlama koşulları oluşturulabildiği için ön plana çıkmıştır. Gelişmiş olan ülkelerin çoğunda keçi eti pişirme teknikleri ile yemek çeşitleri üzerinde bilimsel çalışmalara yürütülmektedir. Ülkemizde keçi bu konuda hiç çalışma olmaması ve bu etin diğer kırmızı etlerle benzer pişirme yöntemleri ile değerlendirilmesi sonucunda, keçi etine karşı bir ön yargı oluşmuştur. Bu ön yargı sonucunda, keçi eti hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Ayrıca süt üretimini birinci dereceden önemseyen bir yetiştirme sisteminde doğan erkek oğlaklar et verimi açısından beklenilen performansı gösterememiştir. Bunun sebebi süt tipi oğlakların, genetik özelliğinden dolayı genetik olarak canlı ağırlıklarının ve besi canlı ağırlık kazançlarının düşük olması, yetiştiriciliğin genellikle ekstansif ve elverişsiz koşullarda gerçekleşmesi gibi konular keçicilikte et sektörünün gelişememesinde önemli olan faktörlerdendir. Dünya’da et verim yönü açısından değerlendirilen iki genotip İspanyol ve Boer keçileri, ülkemizde ise Kıl ve Honamlı keçileridir. Keçilerin besi performansı üzerine yürütülen araştırmalar sonucunda sütçü tip keçilerin oğlaklarının günlük canlı ağırlık kazançlarının 106-198 g arasında değiştiği ancak etçi tip keçi ırklarında bunun 250-300 g/gün’e kadar çıktığı belirlenmiştir (Casey, 2015). Devamını Oku

,

Neden Keçi Eti?

Bu içerik Nazan Koluman tarafından oluşturuldu.

keci

Keçi yetiştiriciliği, keçi ürünlerine olan talebin artması ve ekonomik ölçekte değer kazanması sebebiyle, tüm dünya ülkelerinde de yükseliş trendine girmiştir. Ülkemizde de keçicilik sektörü gelişmeye başlamış ve istatistiki verilere göre, 2014 yılında keçi popülasyonu 10.3 milyon başa ulaşmış, keçi eti üretimi ise 18,51 artarak, 26.770 tona, keçi sütü üretimi ise 460 bin tona ulaşmıştır (TÜIK, 2014). Ülkemizde keçi yetiştiriciliği, daha çok marjinal alanlarda yürütülen ekstansif keçi yetiştiriciliği ile sayıları her gün artan entansif süt keçisi yetiştiriciliği olarak iki ayrı sistemde yürütülmektedir. Keçi sütü ve süt ürünleri, pazarda kendi koşulları içerisinde yer bulmuş ve daha da önemlisi; tüketici tarafından tercih edilen bir hayvansal ürün olarak, son zamanlarda büyük marketlerin raflarında yer almıştır. Süt üretimi açısından ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan keçicilik sektörü incelendiğinde, doğan erkek oğlakların pazarlanamaması ya da pazarlamada yanlış yöntemler kullanılması sonucu, et üretimi açısından önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu konuda özellikle keçi etine olan ön yargı, pazarlama konusunda önemli problemlerden birini oluşturmaktadır. Bölgesel düzeyde olan keçi eti talebi, ulusal düzeyde oldukça düşük düzeydedir. Devamını Oku

,

Küçükbaş Hayvanlarda Barındırma ve Ekipmanlar

Bu içerik Nazan Koluman tarafından oluşturuldu.

Barınaklar, içinde barındırıldığı hayvanları olumsuz çevre koşullarından korumak ve onlara iklim, yapı ve üretim koşulları yönünden rahat edebilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla inşa edilen yapılardır. Bu nedenle, barınakların başarısı her şeyden önce proje kriterlerinin seçimindeki doğruluk derecesine bağlı olmaktadır. Barınakların, hayvan sağlığı, verimi ve yapısal özellikler yönünden projelemede göz önüne alınması gereken en önemli faktörler arasında barınak havasının sıcaklık ve bağıl nem değerleri sayılabilir. Projeleme sırasında bu değerlerin amaca göre en uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu değerler sadece hayvan sağlığı ve verimi yönünden değil, yapı elemanlarının boyutlandırılması, uygun malzeme düzenlerinin seçimi ve havalandırma sistemlerinin planlanması gibi yapısal yönden de önemli olmaktadır.

Barınak içinde tutulan koyunların büyüme, gelişme, çiftleşme ve doğum gibi bir çok aktivitesi çevre faktörleri tarafından yüksek düzeyde etkilenmektedir. Özellikle ortam sıcaklığı ve nisbi nem oranı üzerinde dikkatle durulması gereken faktörlerdir.
Devamını Oku

,

Koyun Yetiştiriciliği Yapmak İsteyen Girişimcilere Öneriler

Bu içerik Nazan Koluman tarafından oluşturuldu.

Koyunculuk ülkemizde geleneksel sistem içinde yer alan ve çok amaçlı (et, süt, yapağı, deri, gübre) olarak değerlendirilen bir hayvansal üretim dalıdır. Koyun yetiştiriciliği doğru yapıldığı zaman oldukça karlı bir üretim dalıdır. Koyun yetiştiriciliği kırsal alanlarda ürünlerin kolaylıkla nakite dönüştürüldüğü bir üretim dalı olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca koyun yetiştiricileri koyuna dayalı ürünleri (et, süt, yapağı, […]