İTHAL ET PROBLEMİ ÇÖZECEK Mİ?

Bu içerik Ahmet Nizamettin Güvener tarafından oluşturuldu.
Bu içerik 2.669 kez görüntülendi.
ithalet

Günlerdir et ithalatı problemi ile uğraşıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba göreve ilk geldiği günden itibaren kendi inisiyatifi dışında 54. Hükümet döneminde oluşturulan 55. Hükümet döneminde daha aktif hale getirilmeye çalışılan ve hatta bir önceki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik’in görevden alınmasına sebep olan GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARINI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ nin kararlarını uygulamak zorunda kalmıştı.

GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARINI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ tarafından aktif halde tutulan Canlı Hayvan ithali ve daha sonra karkas et ve löp et ithali ile devam eden süreç Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlığı ile birlikte gündemde canlı tutularak üreticiyi hizaya getirme amacı doğrultusunda; fiyat dengelerini NARH sistemi ile oluşturabilme politikaları uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

Kararın ve uygulamanın gerekçesi ise; fiyat istikrarını sağlamak ve piyasada et yiyemeyen orta ve alt gelir gurubuna sahip tüketicinin ucuz et yemesini temin etmek olarak ilan edilmiştir.

Makro Ekonomik yönden ise daha önce basına verilen demeçlerin ışığında enflasyonist baskının azaltılması hedefi sekonder bir gerekçe olarak düşünülebilir. Uygulama anlaşmalı marketlerin devreye girmesi ile BİM ve A 101 marketlerde başlamıştır. Uygulamanın başlaması le birlikte Üretici ve üretici örgütleri uygulamaya karşı çıkmaya devam etmektedirler. Başta Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri olmak üzere sektörde nihayi tüketiciye hizmet sunan Kasaplar Odaları da karşı görüşlerini ve isyanlarını muhtelif yayın organları aracılığı ile duyurmuşlardır.

Bu süreç içerisinde benim kanaatime göre üzerinde önem ile durulması gereken husus Sayın FAKIBABA’nın “Bu uygulama et fiyatları istikrara kavuşuncaya kadar devam edecek” sözleridir.

Süregelen bütün bu tartışmaların ışığında; konuyu ele alan ve irdeleyen her değerli yorumcunun kanaatlerinin büyük bir kısmına katılmak ile birlikte konunun hiç konuşulmamış ya da dile getirilmemiş farklı boyutlarını ele almak ve farklı bakış açıları ile irdelemenin bizleri daha detaylı düşünmeye sevk edebileceğini ifade etmek isterim.

Öncelik ile ifade etmek gerekmektedir ki? Konunun görünen yüzünde tüketicinin korunması söz konusudur. Görünmeyen tarafında ise; enflasyonist baskıyı hafifletmek, fiyat istikrarını sağlayabilmek ve fiyat istikrarının sağlanabilmesini dış ticarette aramak gibi temel faktörler söz konusudur.
Bilinmesi gereken en temel konu bu politik tercihlerin içerisinde üretici ve üreticiyi koruyan hiçbir argüman yoktur.

Söz konusu uygulamalarda üretici ve tüketici dengesi yoktur. İç ticaret arz ve talep dengesi yoktur.

Sayın FAKIBABA’nın “Bu uygulama et fiyatları istikrara kavuşuncaya kadar devam edecek” sözleri ucu açık ifadelerdir. Çünkü fiyat istikrarı NARH sistemi ile çözülemez.

Açıkça ifade etmek gerekmektedir ki bu popülist yaklaşım tarzı bir müddet sonra iflas edecektir.

Konuyu bir az daha detaylandıracak olur isek; İthal karkas etin bir üretim maliyeti var mıdır? Vardır. İthal karkas ette ithalatçı firma para kazanıyor mu? Kazanıyor. İthalat sırasında da nakliye ve işçi maliyetleri gibi maliyet unsurları var mı? Var.
Demek ki ülkemizdeki üretim maliyet fiyatları ile yurt dışından buraya getirilen etin maliyetleri arasındaki makas marji arasında çok büyük uçurumlar söz konusudur.

Konunun canlı materyal noksanlığı yem maliyet yükseklikleri gibi temel meseleleri ayrı başlık altında incelenmelidir.
Ancak AKP hükümetleri ülkemizde ortalama 15 yıldan beri bu ülkeyi yönetmektedirler demek ki 15 yılda on beş adım yol bile alamamışız.
Bence konunun en can acıtıcı tarafı ise; konunun sahibi olması gereken sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin idare karşısında kendi menfaatlerini korumalarındaki zayıflıklarıdır.

Peki bu konunun tarafları tam olarak memnun edebilecek çözümü var mıdır? Elbette vardır.
Ancak geçen on beş yıllık süre dikkate alınacak olur ise bu problemin gündemden düşmesinin söz konusu olamayacağı kanaatini taşımaktayım.
Çünkü BENİM OĞLUM BİNA OKUR DÖNER DÖNER YİNE OKUR…..

Ahmet Nizamettin Güvener
Veteriner Hekim
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Koruma ve Kontrol Eski Genel Müdürü

Error: wp-content/uploads/2019/12 dizini oluşturulamıyor. Bir üst dizin sunucu tarafından yazılabilir mi?

Hakkında: Ahmet Nizamettin Güvener

0 cevaplar

Cevapla

Görüşünü bildirmek ister misin?
Yorum yazmaktan çekinme.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir